A magyar űrkutatás és az űrhajós küldetés célja

A magyar űrkutatás és űrtevékenység – Bay Zoltán híres holdradar-kísérletétől számítva – 75 éves múltra tekint vissza. A hazai kutatóműhelyek, tudományos intézetek, sőt immáron gazdasági szereplők képességei nemzetközi viszonylatban is kitűnnek. Magyarország számára stratégiai érdek, hogy megőrizze és fejlessze a világűrben folytatott tevékenységekhez szükséges kompetenciáit, törekedjen arra, hogy az űrtevékenységben tapasztalható élesedő nemzetközi versenyben erősítse pozíciót, építve a több évtizedes múltra visszatekintő iparági hagyományaira.

Ennek szellemében született döntés arról, hogy 1980 óta első alkalommal Magyarország ismét űrhajóst küldjön a világűrbe, aki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) teljesít majd várhatóan hosszú időtartamú szolgálatot, hogy önálló magyar kísérletekkel és magyar fejlesztésű műszerekkel vegyen részt a nemzetközi küldetésben. Ez a lehetőség gazdasági jelentőségét és tudományos értékét tekintve is egyedülálló, de szignifikánsan hozzájárul a magyar űripar, űrkutatás területén tevékenykedő kutatóintézetek és tágabb értelemben véve a természettudományos területek népszerűsítéséhez is.A kiválasztott kutatóűrhajósnak ugyanazoknak a szigorú feltételeknek kell megfelelnie, mint az űrállomáson szolgálatot teljesítő társainak, akik mindegyike magasan képzett szakember, akik képesek nagy nyomás alatt is kimagasló színvonalon alkalmazni tudásukat és szakértelmüket. Mindezt a teljesítményt elszigetelten, távol családjuktól és a megszokott társadalmi élettől, a földi körülményektől gyökeresen eltérő környezetben kell nyújtaniuk. Az űrben tartózkodva nagy kockázatot és hatalmas felelősséget vállalnak nem csak saját küldetésük, de a teljes legénység iránt is.

A leendő űrhajós nem lesz azonban egyedül az előtte álló kihívások leküzdésében. A magyar űripar és űrkutatás legkiválóbb szervezetei, intézetei és szakértői állnak mögötte és a kiválasztás pillanatától a küldetés kezdőnapjáig egy egyedülálló képzési programban részesül, hogy feladatait hatékonyan és biztonságosan tudja ellátni.

A tudományos munka és a küldetéshez kapcsolódó tevékenységek és események mellett a kiválasztott kutatóűrhajósra nagy és felelősségteljes szerep hárul az űrkutatás és általában a tudomány népszerűsítésében. Nagyon aktív szerepvállalás vár rá a hagyományos és a közösségi média csatornáin, továbbá gyakran megjelenik majd a nyilvánosság előtt.

Az emberes űrrepülések nem csak önmagukban értékesek, a kutatóűrhajós küldetésben résztvevő a magyar űripari cégek, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek a kifejlesztett eszközök és tudás révén „űripari referenciával” fognak rendelkezni, amely előfeltétele a világpiacra történő lépésnek. A kutatóűrhajós programjának megvalósításával szerzett nemzetközi tapasztalat jelentősen felértékeli Magyarországnak a nemzetközi űrversenyben betöltött szerepét és szignifikáns versenyelőnyhöz juttathatja a közreműködő szektorokat.

A küldetés

A következő magyar űrhajós felkészítése a kiválasztási folyamattal kezdődik. Ennek során repülőorvosok és pszichológusok vizsgálják a pályázók egészségügyi állapotát és az űrrepülés, illetve súlytalanság jelentette fizikai és szellemi megterheléssel szembeni ellenálló képességét. A jelölteknek bizonyítaniuk kell továbbá rátermettségüket és elhivatottságukat is tesztek és meghallgatások során.

Ezt követően a kijelölt űrhajósnak és egy további kiválasztott tartalékosnak részt kell vennie Houstonban (Egyesült Államok, Texas) az Axiom Space Inc. által szervezett körülbelül hat hónapos alapkiképzésen, melynek keretében szimulált körülmények között (parabolarepülés, többórás víz alatti kiképzés) készítik fel az űrrepülésre és a Nemzetközi Űrállomáson való tartózkodásra. A kijelölt űrhajós ezen felül részt vesz a küldetés szempontjából elengedhetetlen speciális képzéseken is szintén az Axiom Space Inc. és a NASA kiképzőközpontjaiban.

A küldetés legfőbb célja magyar egyetemek, tudományos kutatóműhelyek és vállalkozások kísérleteinek elvégzése és hazai fejlesztésű műszerek tesztelése mikrogravitációs környezetben. A kiképzés mellett ezért a kijelölt űrhajósnak és a tartalékosnak a tudományos munkához szükséges ismereteket is el kell sajátítaniuk, meg kell tanulniuk a műszerek és eszközök kezelését, továbbá be kell gyakorolniuk a kísérletek végrehajtását.

A képzések alapvetően előre tervezett ütemben fognak zajlani, azonban a küldetés sokszereplős jellegéből és a számos bizonytalansági tényezőből fakadóan az űrhajósjelöltnek készen kell állnia arra, hogy családjától távol, hosszabb vagy rövidebb időre nagyon rövid határidőn belül rendelkezésére álljon a partnerügynökségek létesítményeiben az Egyesült Államokban.

Az űrhajós és tartaléka a küldetés időtartamára (várhatóan 2025-ig) szóló szerződés keretében fogja végezni tevékenységét, megfelelő juttatások és költségtérítés mellett, mely magában foglalja a külföldi tartózkodásához kapcsolódó költségeket is.

Az űrrepülésre a jelenlegi ütemezés szerint várhatóan 2024-ben kerülhet sor, ez azonban a küldetés összetettségéből fakadóan időközben későbbi időpontra tolódhat. A tervek szerint a kutatóűrhajós három hetet meghaladó, de három hónapnál kevesebb ideig fog a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodni és aprólékosan megtervezetten fogja tölteni idejét. Küldetése a Földre visszaérkezését követően sem ér véget, hiszen várhatóan nagy érdeklődés fogja övezni élményeit és tapasztalatait. A magyar űrkutatás és tudomány népszerűsítése hosszú ideig feladata marad.

A megfelelő jelölt képességei és készségei

A történelmi jelentőségű küldetéshez olyan elhivatott, öntudatos és kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkező jelölteket keresünk, akik stresszhelyzetben is jó ítélő- és döntési képességgel rendelkeznek, találékonyak és képesek csapatban dolgozni. Készek hosszabb, vagy rövidebb időt távol tölteni családjuktól, szeretteiktől akár nagyon rövid értesítés mellett. Gyorsan képesek nagy mennyiségű információból a lényeget meglátni és elsajátítani. Jó érvelési képességgel rendelkeznek és nagy nyilvánosság előtt is magabiztosan kommunikálnak. Nem riadnak meg a kiemelt figyelemtől. Nem utolsó sorban pedig alkalmasnak érzik magukat fizikailag is a nem mindennapi terheléssel járó megpróbáltatásra.

Az űrhajóssá válás folyamata

Az űrrepülés egy rendkívül összetett és meglehetősen kockázatos tevékenység, mely próbára teszi az emberi testet és pszichét egyaránt. Nem beszélve arról a kimagasló szellemi teljesítményről, melyet a küldetés során a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, izolációban és súlytalanságban kell nyújtani a tudományos kísérletek és tesztek elvégzése során.A magyar űrhajósjelöltek kiválasztása az Európai Űrügynökséggel együttműködésben az ESA Űrhajós Politikájával összhangban fog történni. Az együttműködésnek köszönhetően az ESA űrhajós válogatására korábban jelentkező és ott továbbjutó magyar jelöltek részévé válnak a magyar űrhajós kiválasztásnak is. Az űrhajós jelölés a szállítást végző partner, majd a Nemzetközi Űrállomás illetékes testületének hozzájárulásával válik véglegessé. Egyetlen űrhajós vesz részt ténylegesen a küldetésben, aki a magyar kiválasztási folyamat végén a négy legalkalmasabb és legjobban teljesítő jelölt közül kerül ki. A fennmaradó három jelölt közül egy további fő tartalékos státuszt kap és az űrhajósjelölttel azonos alapkiképzésben részesül. További két fő biztonsági tartalékként váratlan esemény bekövetkezte esetén léphet az űrhajós vagy a tartalékos helyére.

A kiválasztási folyamat on-line jelentkezéssel kezdődött, mely 2022. január 31-én lezárult.Az űrhajó fizikai korlátai által megszabott határértékeken belüli testi adottságokkal rendelkező és a jelentkezés többi alapkövetelménynek is megfelelő jelentkezőknek egy on-line alkalmassági tesztet kell megoldaniuk. A vizsgálat célja a válogatáshoz minimálisan szükséges készségek és képességek meglétének felmérése. A teszten legjobban teljesítő, legtöbb pontot elérő jelöltek kerülnek tovább a következő kiválasztási fordulóba.

A továbbjutó jelentkezőkre ezek után egy pszichometriai és pszichológiai felmérés vár, melynek célja a pszichológiai alkalmasság megállapításán felül a küldetés szempontjából lényeges személyiségjegyek felmérése és értékelése. A felállított személyiség mátrixon alapuló szakértői javaslat alapján a küldetéssel járó pszichés próbatételre leginkább felkészült jelentkezők kerülnek tovább a következő fordulóba.A folyamat következő állomása a repülő- és űrorvosi alkalmassági vizsgálat, melynek célja nem csupán az aktuális egészségügyi alkalmasság megállapítása, hanem annak prognosztizálása, hogy az adott jelölt szervezete mekkora valószínűséggel képes a küldetés végéig egészségügyi állapotának és fizikai teljesítőképességének megőrzésére. A vizsgálat alapfeltétele az érvényes repülőorvosi alkalmassági igazolás, melyet a vizsgálatokat koordináló orvosnak be kell mutatni. A vizsgálat során a jelölteknek a repülőorvosi vizsgálathoz hasonló, de annál szigorúbb és összetettebb kivizsgálásonkell átesniük. Ezek során alacsony nyomásnak, nagy és hosszan tartó gyorsulási és lassulási erőnek, terheléses vizsgálatoknak lesznek kitéve. A repülő- és űrorvosi szakértők az egyéni egészségügyi kockázati értékelés alapján javaslatot tesznek a jelöltek sorrendjére. Az így kialakuló sorrend döntő jelentőségű az eljárás egésze szempontjából. Minél előrébb végez egy jelölt a listán, annál nagyobb az esélye a kiválasztásra. Az eljárás során az orvosi adatokat, ideértve a pszichometriai és pszichológiai vizsgálati eredményeket is, mint speciális személyes adatokat kizárólag a jelentkező és a vizsgálatokat, illetve kiértékelést végző orvosok (egészségügyi szolgáltató) ismerhetik meg. A válogatást végző testület ilyen adatokat nem kezel.A legígéretesebb jelöltek ezek után egy technikai meghallgatáson vesznek részt, melynek során a gyakorlatban is bizonyítaniuk kell műszaki és/vagy tudományos beállítottságukat, valamint rátermettségüket a küldetés során rájuk váró feladatokhoz hasonló kihívások és szimulált problémák megoldásával és prezentálásával.A folyamat következő meghatározó pontja a felmérések eredményeit, a jelöltek képesítéseit és szakmai tapasztalatát, továbbá motivációját számba vevő „állásinterjú”, ahol az egyes jelöltekről kialakult összkép alapján a kiválasztási testület rangsorol és összeállít egy szűk, négy fős „leginkább alkalmas jelölt” listát.A „leginkább alkalmas jelölt”-ek a kiválasztás után részt vesznek egy magyar szervezésű bevezető képzésen, melynek során betekintést nyernek a potenciálisan előttük álló kihívásokba és feladatokba. A kiválasztást végző testület a képzésen nyújtott teljesítményt figyelembe véve, kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzést követően hozza meg végső döntését a magyar űrhajósjelölt és tartaléka személyéről.A kiválasztott jelöltekkel a küldetésben való részvételre kötött szerződés aláírását követően megkezdődik a végső akkreditációs eljárás, melynek keretében az űrhajós szállítását végző Axiom Space Inc. és az űrhajóst fogadóNemzetközi Űrállomás programjának illetékes testülete is jóváhagyja a jelöltek személyét. Ehhez mindkét végső jelöltnek alá kell vetnie magát az űrrepülésekre vonatkozó amerikai törvényi követelmények alapján végzettorvosi és pszichológiai vizsgálatoknak, továbbá meghallgatásoknak az Egyesült Államokban. A jelentkezők minden forduló előtt értesítést kapnak a kapcsolattartásra megadott email-címen a kiválasztásuk állapotáról és a további teendőkről. A kiválasztási folyamatban és annak részeként a vizsgálatokon, illetve meghallgatásokon eddig az utolsó pontig (a szerződéskötés pillanatáig) a részvétel teljes mértékben önkéntes. Ebből kifolyólag a részvételből fakadó minden kockázat és járulékos költség (utazási költség, kiesett jövedelem, repülőorvosi alkalmassági igazolás beszerzése stb.) a jelentkezőt terheli. A jelentkező a kiválasztás bármely pontján dönthet a folyamat megszakításáról, azonban ez esetben automatikusan kizárja magát az eljárásból.

*A küldetés összetettségére és a beérkező jelentkezések számára tekintettel az eljárás módosításának jogát fenntartjuk.

A jelentkezéshez szükséges alapkövetelmények

• Magyar állampolgárság

• bejelentett állandó magyarországi lakcím

• legfeljebb 40. betöltött életév (1981. január 31. utáni születési idő)

• büntetlen előélet

• úszótudás

• magas szintű és magabiztos angol nyelvtudás (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret – CEFR szerint C1 szint)

előnyt jelent az orosz nyelvismeret, tekintettel az ISS orosz moduljára és műszereire

• felsőfokú (mester szintű előnyt jelent), Magyarországon elismert végzettség

előnyt jelent a mérnöki, műszaki és természettudományos, továbbá az orvosi, fogorvosi végzettség

• vezetői engedély

• legalább három év szakmai tapasztalat műszaki, természettudományi vagy orvosi területen – doktori fokozat a megnevezett tudományterületeken három év szakmai tapasztalatnak beszámítható

• a jelentkezés alapfeltétele az EU 1178/2011 Annex IV (Part-MED) Class 2 szintű, a jelentkezési határidő napján érvényes orvosi alkalmassági igazolás, valamint az alábbi testi adottságok teljesülése:

 

Testmagasság:

 

150 cm és 190 cm között

 

Testsúly:

 

50 kg és 95 kg között,

normál testtömeg index

(WHO BMI normal)

 

Vérnyomás:

 

legfeljebb 140/90 mmHg

(ülő testhelyzetben mérve)

 

Látás:

 

20/20 vagy annál jobb, korrekcióval, vagy anélkül

egészséges színlátás

Műtéttel végzett látáskorrekció elfogadott, feltéve, hogy a beavatkozás látást és egyebeket befolyásoló komplikációktól mentes.

A jelentkezés kedvéért senkinek nem tanácsoljuk látásjavító műtét elvégzését!

 

Hallás:

 

egészséges hangérzékelés (kónikus vagy visszatérő hallászavar nélkül)

• személyazonosító igazolvány vagy útlevél másolata

• lakcímkártya másolata

• igazolványkép

• tanulmányokat és képesítéseket tanúsító bizonyítvány(ok)

• nyelvvizsga bizonyítvány(ok)

• EUROPASS formátumú angol nyelvű önéletrajz

• erkölcsi bizonyítvány

• angol nyelvű motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben